Ga naar de inhoud
vogel

Het natuurgebied rond en achter De Nijenbeek is uit respect voor deze natuurwaarden niet opengesteld voor het publiek. Het voorterrein bij de Nijenbeek is toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Onder het afdak van Huisje Sonnenberg is speciaal voor bezoekers een informatiepunt gebouwd, waar u informatiepanelen en een touchscreen vindt.

Unieke Omgeving

De Nijenbeek is gelegen op de overgang van het binnendijkse cultuurlandschap De Nijenbeker Klei naar het halfnatuurlijke uiterwaardencomplex De Rammelwaard. Vanaf het gemaal Middelbeek stroomt de Voorsterbeek door een klein complex van geulen en zachthoutooibossen langs het kasteel, waarna hij uitmondt in de IJssel.

De Rammelwaard is een natuurlijk beheerd gebied. Dat wil zeggen dat natuurlijke processen hier grotendeels de vrije hand hebben gekregen. Met name de regelmatige overstromingen van de IJssel zorgen voor een verscheidenheid aan bostypen en verschillende moerassen. Het landschap zelf bestaat uit een samenhangend geheel van richels, oude geulen en meanderruggen die het gebied doorsnijden.

De andere zijde van De Nijenbeek is een gebied met zeer hoge landschappelijke waarden. Het landschap bestaat uit een mozaïek van hooilanden en graslanden,omkaderd door oude meidoornknipheggen, boomsingels en oude hoogstamboomgaarden. Het gebied is vooral door zijn gaafheid zeer bijzonder

Bron afbeeldingen: natuurfotograaf Wim Weenink